Veronika Kicková – umelecké korytárstvo a rezbárstvo

 

Korytárstvu sa venujem od r. 1997, kedy som absolvovala kurz na
 Zaježovej pod vedením p. Hubu.

 

 

 Korytárstvo patrí medzi najstaršie
 ľudové remeslá, pôvodne bolo zamerané predovšetkým na výrobu väčších
 úžitkových nádob do gazdovstva, korýt na obáranie svíň, solenie slaniny, miesenie chleba, väčších mís a variech do kuchyne aj drobných výrobkov: lyžíc a solničiek ap.

 Dnes namiesto tejto praktickej funkcie vystupuje do popredia funkcia
 estetická, originálne drevené riady sú predovšetkým dielkami, ktoré
 skrášľujú interiér a vnášajú doň prvok prírody a harmónie Tvorím ich
 tradičným spôsobom: kopaním motyčkou, z čerstvého dreva rôznych
 druhov: javora, čerešne, lipy, orecha, hrušky a iných prevažne
 ovocných stromov s dekoratívnou kresbou. Hotové výrobky je potrebné
 ešte niekoľko týždňov až mesiacov sušiť, kým sú použiteľné.

 

 

 


 Korytárstvo je jednou zo súčastí nášho životného štýlu, ktorý zahŕňa
 aj návrat k prírode a tradícii, aj dobrovoľnú skromnosť. V súčasnosti
 zaúčam do tajov remesla svojho mladšieho syna. Ľudové hudobné nástroje
 vyrobené korytárskou technikou využívame aj v našej rodinnej hudobnej skupine.