Vitajte na stránkach pesničkárky Horany a jej syna

Alternativne hráme: spájame pôvodnú hudeckú hudbu a súčasné pesničkárstvo, korýtkové husle a fujary a píšťaly s výraznou gitarou a mandolou.

Alternativne myslíme: nie sme registrovaní v SOZE, OSE ani inej organizácii na kolektívnu správu autorských práv. Organizátor nie je za náš samostatný koncert povinný platiť im nijaké poplatky.

Alternativne cítime: vieme sa prispôsobiť rôznemu prostrediu a publiku, podporujeme myšlienku domácich koncertov a iných neformálnych podujatí.

Alternativne žijeme: na malom rodinnom gazdovstve na samote v horách podľa zásad dobrovoľnej skromnosti a úcty k prírode.

 

 

 

 

Naživo

1.7.-2.7. hrad Červený kameň, Jarmok spomienok

15.7. 2017 Polička/CZ/, Colourmeeting, Horana a synovia (s bubnom)

5.8.  Bečov nad Teplou /CZ/Zázračná planeta Země, festival, večer, Horana a synovia (s bubnom)

13.8. hrad Kamenica, Jarmok spomienok