Vitajte na stránkach pesničkárky Horany a jej syna

Alternativne hráme: spájame pôvodnú hudeckú hudbu a súčasné pesničkárstvo, korýtkové husle a fujary a píšťaly s výraznou gitarou a mandolou.

Alternativne myslíme: nie sme registrovaní v SOZE, OSE ani inej organizácii na kolektívnu správu autorských práv. Organizátor nie je za náš samostatný koncert povinný platiť im nijaké poplatky.

Alternativne cítime: vieme sa prispôsobiť rôznemu prostrediu a publiku, podporujeme myšlienku domácich koncertov a iných neformálnych podujatí.

Alternativne žijeme: na malom rodinnom gazdovstve na samote v horách podľa zásad dobrovoľnej skromnosti a úcty k prírode.

 

 

 

 

Naživo

1.11. Brno /CZ/ kavárna Tři ocásci, Gorkého 37, 19.00, s besedou k cyklu Tradice jako východisko

2.11. Praha /CZ/-hudební kavárna DADAP, Křižovatka Harfa, K Žižkovu 8, 19.30

4.11. Liberec/CZ/ Open Mic, hosť Open micu 19.00