Vitajte na stránkach pesničkárky Horany a jej syna

Alternativne hráme: spájame pôvodnú hudeckú hudbu a súčasné pesničkárstvo, korýtkové husle a fujary a píšťaly s výraznou gitarou a mandolou.

Alternativne myslíme: nie sme registrovaní v SOZE, OSE ani inej organizácii na kolektívnu správu autorských práv. Organizátor nie je za náš samostatný koncert povinný platiť im nijaké poplatky.

Alternativne cítime: vieme sa prispôsobiť rôznemu prostrediu a publiku, podporujeme myšlienku domácich koncertov a iných neformálnych podujatí.

Alternativne žijeme: na malom rodinnom gazdovstve na samote v horách podľa zásad dobrovoľnej skromnosti a úcty k prírode.

 

 

 

 

Naživo:

23.9. Uhliská, Jarmok na kraji lesa, Jarmok spomienok POZOR ZRUŠENÉ!!! pre nepriazeń počasia

5.10. Praha, Notování, Music City, ocelářská 937/39, 19.30 - Horana a syn

7.10. K. Vary, klub Paderewski, Husovo nám.2 - Horana a syn

29.10. Bohunice okr. LV, Vodný mlyn, Farmárska nedeľa, Horana a syn

1.11. Brno, klub Stará Pekárna-Etno Brno, 20 h-Horana a syn

2.12. Košice, klub Colloseum, benefícia pre LZ VLK, Horana a syn